Opis stanowiska:
Wlasna dzialalnosc 004915145751031