Wymagania:
montaż prostych systemów wentylacji w budownictwie mieszkaniowym