Wymagania:
prawo jazdy, dokładność w wykonywanej czynności , chęć do pracy