Wymagania:
Uprawnienia SEP.
Prawo jazdy kategori B