Wymagania:
montaże układów klimatyzacji, chłodnictwo, wentylacja, przeglądy serwisowe