Wymagania:
Wymagania stawiane kandydatom to:
Conajmniej rok pracy na podobnym stanowisku
Zaangażaowanie w wykonywaną pracę,
Umiejętność organizacji pracy
Umiejętność pracy w grupie,
Łatwośc w nawiązywaniu kontaktów
Znajomość urzadzeń klimatyzacyjnych
Samodzielność
Sumienność
Prawo jazdy kat. B
Mile widziana znajomość języka angielskiego