Wymagania:
umiejętność czytania rysunku techn., umiejętność montażu instalacji wody lodowej i c-o , umiejętność montażu instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej.