Wymagania:
znajomość technologii wykonywanych prac, wykształcenie min zawodowe, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w grupie, doświadcvzenie w kierowaniu grupą, umiejętność czytania planów , posługiwanie się narzędziami do trasowania, umiejętność diagnozowania problemów technicznych