Opis stanowiska:
sporządzanie kosztorysów budowlanych
analiza i sporządzanie dokumentacji ofertowo-kosztorysowej
przygotowywanie kalkulacji cenowych
zadania inne, bezpośrednio związane ze sporządzaniem kosztorysów i ofert przetargowych

Wymagania:
dobra znajomość : ....................