Wymagania:
Znajomość kosztorysowania instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych