Wymagania:
diagnozowanie działania urządzeń chłodniczych , prawo jazdy kat B ,