Wymagania:
Dla naszego Klienta, dużego zagranicznego inwestora, na terenie Polski (woj. mazowieckie i inne regiony) realizującego projekty z zakresu modernizacji i rozbudowy linii, węzłów i trakcji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej poszukujemy kierownika robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.