Opis stanowiska:
Firma zatrudni kierownika robót branży wentylacyjno-klimatyzacyjnych