Opis stanowiska:
kierowanie i nadzór nad pracownikami ok.50 osób, nadzór nad wykonawstwem i realizacja budowy zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną przygotowywanie dokumentacji powykonawczej oraz informowanie pracodawcy o postepie w realizacji.

Wymagania:
samodzielność, komunikatywność, planowanie pracy, umiejętność kierowania pracownikami, wspólne dązenie do celu, dyspozyjność.