Opis stanowiska:
Koordynacja i nadzór całości kontraktu w zakresie inst. sanitarnych z przewagą wentylacji i klimatyzacji