Wymagania:

znajomość rynku wentylacji i klimatyzacji dużych obiektów przemysłowych, biur, centrów handlowych, obiektów użyteczności publicznej
znajomość rynku inwestycji budowlanych w obszarze dużych inwestycji budowlanych w przemyśle, biurach, centrach handlowych, obiektach użyteczności publicznej
znajomość prawa budowlanego
znajomość pakietu MS Office
samodzielność, dynamizm, orientacja na klienta
prawo jazdy kat. B