Opis stanowiska:
- koordynacja prac branży sanitarnej; kierowanie pracami inwestycyjnymi, uzgodnienia międzybranżowe, narady, dokumentacja
- doradztwo techniczne
- uczesnitwo w spotkaniach z kontrahentami

Wymagania:
-praktyczna znajomość zagadnień branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz kierowania zespołem pracowników
- Auto Cad
- uprawnienia (mile widziane)