Wymagania:
Umiejętność prowadzenia/nadzorowania robót w zakresie instalacji sanitarnych - wodkan, co. Mile widziane doświadczenie również w zakresie sieci zewnętrznych wodkan, wentylacji, kotłowni, węzłów cieplnych.