Wymagania:
Osoba zatrudniona na powyższym stanowiskuh będzie odpowiedzialna za kontrolę projektów HVAC w sektorze budowlanym. Do głównych obowiązków należeć będzie kontrola harmonogramów, kosztów, zastosowanych technologii oraz jakości prowadzonych prac, bieżąca współpraca z architektami oraz firmami podwykonawczymi, negocjacje kontraktów z podwykonawcami oraz końcowa ocena wykonanych zleceń.