Wymagania:
znajomość produkcji prefabrykatów do wentylacji ( kanaly kształtki ).