Wymagania:
Znajomość automatyki ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych