Opis stanowiska:
projektowanie instalacji sanitarnych
wentylacja, klimatyzacja
chłodnictwo
ogrzewnictwo
wod-kan
gaz

Wymagania:
znajmość programów komputerowych
do projektowania hvac
znajomość przepisów i norm branżowych