Wymagania:
instalacje wod-kan, c.o., wentylacja, gaz, sieci zewnętrzne.