Wymagania:
obsługa komputera, programy kreślarskie, edycyjne, kalkulacyjne, oprogramowanie specjalistyczne i branżowe, instalacje i sieci branżowe wod.kan, co, gaz, wentylacja, klimatyzacja w zakresie prac asystenckich