Wymagania:
obsługa komputera w zakresie EXCEL AutoCAD
chęć zdobycia wiedzy i doświadczenia przy wykonywaniu projektów w branży wentylacja klimatyzacja ogrzewanie. Samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność, wskazane prawo jazdy.