Opis stanowiska:
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie technologii źródeł ciepła i chłodu