Wymagania:
dobra znajomosc autoCAD
praca w biurze lub w domu