Wymagania:
samodzielność,operatywność , umiejętność prezentacji oferty technicznej,komunikatywność,
pracowitość i uczciowść