Wymagania:
Firma Bartosz Poznań producent Rekuperatorów oraz central wentylacyjnych nawiąże współprace z firmami oraz instalatorami zainteresowanymi wykonywaniem na nasze zlecenie montażu Rekuperatorów w obiektach mieszkalnych oraz central wentylacyjnych w dużych obiektach komercyjnych.