Opis stanowiska:
Wspólnika do zarządzania i kierowania produkcją kanałów i kształtek wentylacyjnych poszukują udziałowcy spółki z o.o.
Dysponujemy uruchomionym zakładem produkcyjnym z pełnym umaszynowieniem, zlokalizowanym koło Płońska (obecnie produkcja zawieszona) , kontaktami z dostawcami surowców i odbiorcami wyrobów gotowych. Kontakt: a652151@o2.pl ; tel 501 431 433