Opis stanowiska:
Wspólnika do zarządzania i kierowania produkcją kanałów i kształtek
wentylacyjnych poszukują udziałowcy spółki z o.o. Dysponujemy uruchomionym zakładem produkcyjnym z pełnym umaszynowieniem, zlokalizowanym koło Płońska (obecnie produkcja zawieszona), kontaktami z odbiorcami wyr. got., dostawcami surowców.

Wymagania:
znajomość branży, umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem, dobra komunikatywność, znajomość systemu "LANTEK", umiejętność zarządzania parkiem maszynowym i prowadzenia gospodarki materiałowej