Wymagania:
Idealny kandydat na w/w stanowisko powinien posiadać:
• Wykształcenie wyższe techniczne,
• Dobra znajomość rysunku technicznego maszynowego,
• Wyobraźnia przestrzenna (modelowanie 3D)
• Dobra znajomość i umiejętność pracy w programie AUTO-CAD,
• Znajomość pakietu OFFICE,
• Samodzielność,
• Kreatywność,
• Solidność

Atuty dodatkowe:
• Doświadczenie w programowaniu maszyn CNC
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:
• stałą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
• przyjazne środowisko pracy
• atrakcyjny system wynagrodzeń i niezbędne narzędzia pracy
• nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne w organizacji pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z nr ref. na adres: praca@smay.pl