Opis stanowiska:
Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za bieżące utrzymanie i konserwację instalacji technicznych znajdujących się w nowoczesnych obiektach obsługiwanych przez Sodexo Polska (instalacja chłodnicza, elektryczna, klimatyzacja, wentylacja).

Wymagania:
- Uprawnienia chłodnicze
- Uprawnienia SEP min. do 1 KV
- Znajomość i umiejętność obsługi instalacji elektrycznych, klimatyzacji, wentylacji, instalacji hydraulicznych
- Doświadczenie przy serwisie urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacji