Wymagania:
wiedza z zakresu obróbki plastycznej blachy, bardzo dobra umiejętność obsługi graficznych programów konstrukcyjnych