Wymagania:
uprawnienia elektryczne: D i E
świadectwo kwalifikacji tzw. "ozonowe"
uprawnienia eksploatacyjne: D i E
prawo jazdy kat. B