Opis stanowiska:
Opis stanowiska:

- Przegląd specyfikacji projektu, instrukcji projektowych, danych geodezyjnych, schematów, diagramów, itp.
- Analiza danych geodezyjnych, geologicznych i topograficznych niezbędnych do celów projektowych.
- Przygotowanie (ręczne/komputerowe) layoutów projektu
- Przygotowanie i kontrola rysunków izometrycznych
- Planowanie oraz projektowanie struktur hydraulicznych, przy użyciu oprogramowania do projektowania i z uwzględnieniem zasad konstrukcyjnych oraz obowiązujących regulacji prawnych.
- Kierowanie i udział w pracach geodezyjnych, ustalenia punktów referencyjnych, stopnia gradacji terenu, itp., w celu poprawnego prowadzenia prac konstrukcyjnych.
- Opracowanie i prezentacja raportów publicznych - propozycji ofert, ocen i opisów aktów prawnych - oddziaływania na środowisko naturalne, statusu prawnego i własnościowego.
- Obliczanie niezbędnej ilości materiałów, sprzętu oraz siły roboczej oraz kalkulacja kosztów w celu zapewnienia wykonalności projektu.
- Doradztwo techniczne z zakresu projektowania i wykonawstwa
- Inspekcja miejsca realizacji projektu w celu monitorowania postępu prac i zapewnienia zgodności ze specyfikacją projektu i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wymagania:
- Uprawnienia projektowe z zakresu instalacji sanitarnych i podziemnych
- Modelowanie 3D w PDS i programach pokrewnych
- obsługa programów AutoCad, Mircostation
- Umiejętność obliczeń dot. systemów hydraulicznych i instalacji sanitarnych