Wymagania:
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do naszego biura w Krakowie kandydatów na stanowisko:
STARSZY PROJEKTANT HVAC
Zadania:
- Projektowanie systemów HVAC w branży budownictwa przemysłowego;
- Opracowanie schematów instalacji w projekcie koncepcji;
- Opracowanie wytycznych branżowych;
- Koordynacja międzybranżowa;
- Nadzór nad pracą asystentów;
- Wsparcie merytoryczne grupy asystentów i projektantów;
- Udział w spotkaniach z klientem - prezentacja rozwiązań projektowych.