Wymagania:
kosztorysowanie, znajomość instalacji sanitarnych wewnętrznych