Opis stanowiska:
-prowadzenie nadzoru nad aktualnymi montażami i serwisami
-rozpatrywanie reklamacji
-dokonywanie serwisów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wymagania:
-samodzielność w podejmowaniu decyzji
-dyspozycyjność
-systematyczność
-umiejętne zarządzanie czasem pracy