Opis stanowiska:
- przygotowywanie ofert techniczno-handlowych,
- sporządzanie kalkulacji cenowych,
- analiza dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej,
- utrzymywanie kontaktów z dostawcami materiałów i urządzeń.

Wymagania:
- znajomości pakietu MS Office, Auto CAD.