Wymagania:
znajomość branży chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, elektrotechnika