Wymagania:
Wymagane cechy: samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, znajomość lokalnego rynku inwestycji, dobra organizacja czasu pracy , orientacja na cel, umiejętność obsługi komputera (MS Office) ,prawo jazdy kat. B