Wymagania:
Dokładność w wykonywanych zadaniach i kreatywność.