Opis stanowiska:
- Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg prac montażowych i funkcjonowanie serwisów;
- Zapewnienie ciągłości dostaw urządzeń pod trwające inwestycje;
- Organizacja i nadzór obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej (serwisowa) dla klientów;
- Współpraca z działami technicznymi obsługiwanych klientów;
- Organizacja szkoleń dla firm montażowych i serwisowych.