Wymagania:
Umiejętność diagnozowania problemów serwisowych urządzeń typu - agregat wody lodowej , roof-top.
Dobry kontakt z klientem