Wymagania:
serwis klimatyzacji, wentylacji, automatyka