Wymagania:
* tworzenie strategii sprzedaży i promocji nowej usługi firmy na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych
* nawiązywanie i podtrzymywanie długofalowych kontaktów biznesowych z klientami polskimi i zagranicznymi
* stały monitoring rynku inżynierii bezwykopowej
* marketing usług
* współudział w tworzeniu ofert przetargowych i inwestycyjnych