Opis stanowiska:
-sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektowo- wykonawczych
-udział w procesie kosztorysowania i oferowania
-sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót

Wymagania:
-znajomość pakietu MS Office, Auto Cad
-umiejętność pracy w zespole
-dyspozycyjność
-prawo jazdy kat B