Wymagania:
Opis stanowiska: Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:
- działania handlowe związane z pozyskiwaniem klientów w obsługiwanym rejonie,
- budowę bazy odbiorców i aktywną sprzedaż produktów firmy,
- doradztwo techniczne,
- działania marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży i promowanie firmy na rynku.