Wymagania:
Opis stanowiska : zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za przygotowanie planów produkcji oraz
kontrolę ich realizacji tj.:
- prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją planów produkcyjnych i sporządzanie raportów,
- monitorowanie na bieżąco wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych.